Flora & Faunatoets: quickscan Kaag en Brasem (baggerwerkzaamheden)

Projectnummer: 
VA2011_05
Toepassing(en): 

Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden in de gemeente Kaag en Braassem. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient een ‘vistoets’ te worden afgenomen. Op verzoek van Tijhuis Ingenieurs BV heeft VisAdvies BV onderzoek verricht naar beschermde vissoorten in vier watervakken. Het onderzoek was noodzakelijk om aan de eisen van de Flora- en faunawet te kunnen voldoen.

Doelstelling:
Het representatief bemonsteren van de aangegeven watervakken. Met deze representatieve bemonstering wordt het volgende nagestreefd: ‘indien een een bepaalde soort zich in het traject bevindt, wordt een dusdanig gedeelte van het traject bemonsterd, dat de kans nihil is dat er geen exemplaar van die bepaalde soort wordt aangetroffen’

Resultaten:
• In alle watervakken is minimaal één beschermde vissoort aangetroffen;
• In watervakken 41c, 42, 43 en 44 is de kleine modderkruiper aangetroffen;
• In watervak 43 is de bittervoorn aangetroffen.

 

.

Meer publicaties

Pagina's