Flora & Faunatoets: quickscan sloten gemeente Stiens

Projectnummer: 
VA0211_34
Toepassing(en): 

Op woensdag 10 augustus 2011 is een Flora & Fauna visstandonderzoek uitgevoerd in de gemeente Stiens. In totaal zijn zes  watervakken bemonsterd waarbij in 2 vakken de beschermde bittervoorn is aangetroffen. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een electrovisapparaat.

.