Flora & Faunatoets: quickscan sloten Hoorn (baggerwerkzaamheden)

Projectnummer: 
VA 2011_07
Toepassing(en): 

Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden in de gemeente Hoorn. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient een ‘natuurtoets’ te worden afgenomen. Op verzoek van Tijhuis Ingenieurs BV heeft VisAdvies BV onderzoek verricht naar beschermde vissoorten in twee watergangen. Het onderzoek was noodzakelijk om aan de eisen van de Flora- en faunawet te kunnen voldoen.

Het doel van de quickscan is het representatief bemonsteren van de twee aangegeven watergangen. Met deze representatieve bemonstering wordt het volgende nagestreefd: ‘indien een bepaalde soort zich in het traject bevindt, wordt een dusdanig gedeelte van het traject bemonsterd, dat de kans nihil is dat er geen exemplaar van die bepaalde soort wordt aangetroffen’.

In de watergangen is één beschermde vissoort aangetroffen: de bittervoorn.

 

.

Meer publicaties

Pagina's