Flora & Faunatoets: quickscan sloten Oosterwierum

Projectnummer: 
VA2011_27

Op vrijdag 1 juli 2011 is een quickscan uitgevoerd in sloten van Oosterwierum. In dit onderzoek zijn met behulp van electroaparatuur de beschermde kleine modderkruiper en bittervoorn aangetroffen.

.

Meer publicaties

Pagina's