Flora & Faunawet: quickscan Opsterlandse Compagnonsvaart

Projectnummer: 
VA2012_36

Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden in de Oplandse Compagnonsvaart vanaf Oosterwolde door Appelscha tot Hijkersmilde. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient een ‘vistoets’ te worden afgenomen. Op verzoek van Tijhuis Ingenieurs BV heeft VisAdvies BV onderzoek verricht naar beschermde vissoorten. Het onderzoek was noodzakelijk om aan de eisen van de Flora- en faunawet te kunnen voldoen. Dit rapport beschrijft de resultaten.

.

Meer publicaties

Pagina's