Flora & Faunawet: uitvoeren mitigerende maatregelen Hoorn

Projectnummer: 
VA2011_19
Toepassing(en): 

Tijdens de door Visadvies afgenomen vistoets bleek dat er in alle drie watervakken de beschermde bittervoorn en kleine modderkruiper voorkwam. Om aan de eisen van de flora en faunawet te voldoen, dienen de volgende werkzaamheden te worden uit-gevoerd:

• het ‘rapen’ en vangen en elders uitzetten van schilder- en zoetwatermosse-len in watervakken 58 (deel 1 en 2)  en 61;
• het vangen van een zo groot mogelijk deel van de aanwezige bittervoorns en kleine modderkruipers in watervakken 58
• Het vinden van geschikte locaties voor de tijdelijke opslag van de mossels (in watergangen die niet wordt gebaggerd);
• Het vinden van geschikte locaties voor het uitzetten van de gevangen bittervoorns en kleine modderkruipers.

 

.

Meer publicaties

Pagina's