Fysische omstandigheden bij stuwcomplex Linne in relatie tot vis

Projectnummer: 
VA2012_06

Tijdens de stroomafwaartse migratie worden o.a. waterkrachtcentrales (WKC’ s) gepasseerd, waarbij slachtoffers vallen wanneer de vissen in contact komen met de sneldraaiende schoepen van de turbine. Zo kunnen vissen door leid- of rotorschoepen geraakt worden en direct sterven. Ook kan sterke onderdruk een kapotte zwemblaas veroorzaken waardoor vissen na verloop van tijd alsnog sterven. Vismortaliteit is niet alleen afhankelijk van het type WKC maar ook van de vissoort. Om de condities waar vissen bij de passage van de WKC, de stuw en het visgeleidngssysteem mee te maken krijgen verder in beeld te brengen heeft RWS Limburg VisAdvies verzocht om met behulp van de Sensor Fish en geluidsmetingen de fysische omstandigheden tijdens deze passage te onderzoeken.

.

Meer publicaties