Fysische omstandigheden in de gemaalpompen bij IJmuiden in relatie tot vis.

Projectnummer: 
VA2009_53

In januari 2010 zijn de fysische omstandigheden onderzocht die een vis ondervind bij de passage door het gemaal van IJmuiden. Hierbij is gebruik gemaakt van een meetinstrument dat tijdens de doorgang van het gemaal metingen uitvoert:

                        - Druk (in bar),
                        - Versnelling (g-krachten) en
                        - Rotaties van de sensor (omwentelingen per seconde).

De resultaten van het onderzoek zijn vergeleken met een onderzoek waarbij een representatief aantal gemalen in Nederland op dezelfde wijze zijn onderzocht. Hoewel de zes pompen van het gemaal een groot debiet hebben van elk 40- 50 m3/sec, zijn de fysieke omstandigheden in de pomp niet extreem. De gemeten druk tijdens de doorgang van de sensor werd voornamelijk veroorzaakt door de waterdruk. De extra druk, veroorzaakt door de pompen, valt hierbij vrijwel in het niet. Onderdruk, die schadelijk kan zijn voor vissen, komt weinig voor. Ook de versnelling en rotaties van de sensor tijdens de passage zijn beperkt. Versnellingen boven de 2 g zijn zeldzaam. Verder draait de sensor maximaal 1 maal per seconde om zijn as. De conclusie van het onderzoek is dat het gemaal met betrekking tot de drie gemeten parameters, druk, versnelling en rotatie, geen bedreiging vormt voor passerende vissen. Dit staat echter los van de fysieke schade die vissen kunnen ondervinden van de draaiende delen van het gemaal.

Klik hier om het hele rapport te bekijken.

.

Meer publicaties

Pagina's