Geautomatiseerde glasaaltellingen Overtoom

Projectnummer: 
VA2014_43
Toepassing(en): 
Inleiding
De Europese aal heeft een levenscyclus die zeer tot de verbeelding spreekt. De complexiteit van deze cyclus maakt de aal echter ook kwetsbaar voor menselijke invloed wat er mogelijk toe heeft geleid dat de aalstand sinds de jaren tachtig sterk is afgenomen. Sindsdien zijn veel maatregelen genomen om enerzijds een vrije aftocht van paairijpe schieraal naar zee te garanderen en anderzijds de intrek van jonge glasaal langs de kust richting binnenland, te bevorderen.
 
Glasaalmigratievoorziening
Niet alleen langs de kust, maar ook verder landinwaarts zijn er veel barrières bij stuwen en gemalen. Een glasaalgoot stelt de glasaal in staat om, via een met borstelharen beklede helling, naar boven te klauteren. Eén van deze migratievoorzieningen is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, bij het gemaal Overtoom geplaatst.
 

.

Meer publicaties

Pagina's