Habitatonderzoek zwartbekgrondel met PIT Telemetrie

Projectnummer: 
VA2010_40
Toepassing(en): 

In Nederland neemt de zwartbekgrondel in snel tempo toe en wordt in steeds meer Nederlandse wateren waargenomen. Een belangrijke vraag is nu wat de invloed van deze ‘exoot’ is op de locale visstand in de kleinere beeksystemen en mogelijk in stilstaande wateren. Met behulp van Pit Telemtrie is onderzocht wat voor impact de zwartbekgrondel heeft op de biotoopselectie van de inheemse riviergrondel.

.

Meer publicaties

Pagina's