Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland

Projectnummer: 
VA2008_11
Toepassing(en): 

In opdracht van Tijhuis Ingenieurs BV is onderzoek verricht naar de visstand in Vreeland. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van bagger- en inrichtingswerkzaamheden die gepland staan voor deze watergangen. De uitvoering
van het onderzoek was noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de eisen van de Flora- en faunawet. Onderhavige rapportage is een uitwerking van het visstandonderzoek.

.

Meer publicaties

Pagina's