Kader Richtlijn Water; visstandbemonsteringen waterlichamen Delfland

Projectnummer: 
VA2006_44

Inventarisatie van de visstand en beschrijving van de waterlichamen; de Oostboezem (M7) de West boezem (M3), de Slinksloot (Holierhoekse en Zouteveensepolder; M3) en de Karitaatmolensloot (Zuidpolder van Delfgauw; M10) in Delfland. Het verkrijgen van inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve visstand van de waterlichamen in het kader van de Kaderrichtlijn Water.

.

Meer publicaties

Pagina's