KRW-visstandbemonstering de Leijen, zomer 2011.

Projectnummer: 
VA2011_26

In het Friese Waterbeheerplan 2010-2015 is een pilot beheervisserij aangekondigd. Daarvoor is de Leijen is geselecteerd. Vóór de daadwerkelijke start van de beheervisserij in de Leijen dient middels een KRW-visstandbemonstering de nulsituatie
te worden vastgesteld. Deze visstandbemonstering is in augustus 2011 uitgevoerd met behulp van electro- en kuilvisserij.

De totale visbiomassa wordt geschat op 169 kg/ha. De biomassa brasem wordt geschat op 138 kg/ha, 81% van de totale biomassa. Er zijn in totaal 15 vissoorten aangetroffen. Op de natuurlijke maatlat wordt een EKR score van 0,160 behaald en de visstand wordt daarmee als ‘slecht’ beoordeeld. Op de landelijke afgeleide maatlat wordt een EKR score van 0,206 behaald en de visstand wordt daarmee als ’ontoereikend’ beoordeeld. De visstand in de Leijen wordt volgens de Friese afgeleide maatlat beoordeeld als ‘ontoereikend’. In vergelijking met 2009 vallen de EKR scores op de alle maatlatten lager uit. Dit is met name een gevolg van de afname van het aantal soorten en een toename van het aandeel brasem in de totale visstand.

Klik hier om het hele rapport te bekijken.

.

Meer publicaties

Pagina's