Meerval onderzoek: plaatsing 10 Vemco receivers Maasplassen Linne 2011

Projectnummer: 
VA2011_09

De Europese meerval (Silurus glanis, figuur 1.1) is een inheemse Nederlandse vis die medio 20e eeuw bijna uit Nederland was verdwenen. De afgelopen decennia is de meerval met een sterke opmars bezig. Vooral in de grote rivieren wordt geregeld meerval aangetroffen. Momenteel valt de Europese Meerval nog onder de Flora- en Faunawetgeving. Op sommige plaatsen in Nederland nemen de aantallen meervallen inmiddels zodanig toe, dat ze invloed beginnen te krijgen op de locale visbestanden. Zeker in de Limburgse Maas wordt veel meerval aangetroffen.
Ten behoeve van het visstandbeheer is meer inzicht/kennis gewenst in deze vissoort. De Europese meerval
kan lengtes bereiken van meer dan twee meter en kan grote prooien verorberen. De afgelopen jaren heeft Sportvisserij Nederland (SNL) kennis vergaard omtrent de meerval vergaard door:

- het opstellen van een kennisdocument Europese meerval;
- het instellen van een meerval meldpunt op internet, en
- het uitvoeren van een stageonderzoek Maas bij Roermond, waarbij o.a. door duikers onderwater-opnames zijn gemaakt.

In de huidige studie wordt het gedrag en de habitatkeuze van de Europese meerval onderzocht. SNL (projectleider dhr.
Brevé) heeft VisAdvies BV opdracht gegeven tien Vemco receivers te plaatsen op vooraf (door SNL) bepaalde locaties
in de maasplassen bij Linne. De Vemco receivers worden geïnstalleerd om het gedrag en de habitatvoorkeur van 60 te merken meervallen in het voorjaar en de zomer van 2011 te onderzoeken.

.

Meer publicaties

Pagina's