Nederland leeft met …vismigratie; Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblematiek in Nederland

Projectnummer: 
VA2007_33
Toepassing(en): 

Project in opdracht van Unie van Waterschappen en DG Water waarin een overzicht wordt gegeven van alle knelpunten voor vismigratie en vismigratievoorzieningen binnen de KRW-waterlichamen. Daarnaast wordt een landelijk advies gegeven voor een aanpak voor prioritering van migratieknelpunten. Opgesteld door: Sportvisserij Nederland, de Waterdienst van RWS en de adviesbureaus Visadvies en Wanningen Water Consult.

.

Meer publicaties