Onderhoud aan vispassages: hydraulische evaluatie vispassages "Lemelerveld" en " Kanaaldijk Noord"

Projectnummer: 
VA2011_42

Waterschap Salland heeft recent vijf vispassages laten bouwen bij stuwen, vier in het Overijssels kanaal en één in de Raalterwetering. Hiermee geeft het waterschap invulling aan één van zijn taken: te zorgen voor gezonde levensomstandigheden voor planten en dieren in en rond het water.

Het realiseren van vispassages is niet vrijblijvend. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) dient het waterschap bij een groot aantal stuwen en gemalen vispassages aan te leggen. Dit geldt onder meer voor de vier stuwen in het Overijssels kanaal en het gemaal Rietberg in de Raalterwetering. Als de vispassages zijn gerealiseerd kunnen vissen van de lage zijde naar de hoge zijde van de stuw zwemmen. Hierdoor ontstaat een groter paai- en leefgebied dat ten goede komt aan een gezonde vispopulatie. Bodemvissen zoals bermpje, de kleine en grote modderkruiper maar ook de betere zwemmers, zoals snoek, winde en blankvoorn kunnen gebruik maken van de vispassages. Na de bouw kunnen de vissen tussen het Zwarte Water (IJsselmeer) en Lemelerveld vrij zwemmen (bron: Website Waterschap Groot Salland). De vispassages zijn aangelegd door de aannemingsmaatschappij in de grond- , weg- en waterbouw: Ploegam noord BV. Na de aanleg is VisAdvies verzocht om twee vispassage te beoordelen op basis van de stroomsnelheid in de overgangen van de bekkens.

In elke verticale opening (“vertical slot”) zijn drie stroomsnelheidmetingen uitgevoerd.
 - 10 cm vanaf de bodem
 - 10 cm vanaf het wateroppervlak en
 - Op 40% vanaf de bodem ten opzichte van de totale waterkolom. Deze meting wordt als representatief beschouwd voor de gemiddelde stroomsnelheid door de opening.

Voor de metingen is gebruik gemaakt van een electromagnetische stroomsnelheidsmeter (Portable Flowmeter: Flow-Mate™, Marsh-McBirney Inc., Model 2000). Daarnaast is in elke kamer het waterpeil ten opzichte van de bovenwaterstand in de boezem gemeten. Hiervoor is gebruik gemaakt van een laser waterpas (Sokkia, Eagl 2).

.

Meer publicaties

Pagina's