Onderhoud aan vispassages: stroomsnelheidsmetingen van vispassages "Meele" en "Wijhe"

Projectnummer: 
VA2012_08

Waterschap Groot Salland heeft recent negen vispassages laten bouwen. Hiermee geeft het waterschap invulling aan één van zijn taken: te zorgen voor gezonde levensomstandigheden voor planten en dieren in en rond het water. Het realiseren van vispassages is niet vrijblijvend. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) dient het waterschap bij een groot aantal stuwen en gemalen vispassages aan te leggen. Dit geldt onder meer voor een stuw in de Soestwetering bij Wijhe
en een stuw in de Dedemsvaart bij De Meele. Als de vispassages zijn gerealiseerd kunnen vissen van de lage zijde naar de hoge zijde van de stuw zwemmen. Hierdoor ontstaat een groter paai- en leefgebied dat ten goede komt aan een gezonde vispopulatie. Bodemvissen zoals bermpje, de kleine en grote modderkruiper maar ook de betere zwemmers, zoals snoek, winde en blankvoorn kunnen gebruik maken van de vispassages. De vispassages zijn aangelegd door de aannemingsmaatschappij in de grond-, wegen waterbouw: Ploegam noord BV. Na de aanleg is VisAdvies verzocht om twee vispassage te beoordelen op basis van de stroomsnelheid in de overgangen van de bekkens.

De vispassages zijn van het type “Vertical Slot” en liggen bij de plaatsen Wijhe en De Meele (Overijssel). De eerste vispassage (locatie “Meele”) bestaat uit 22 bekkens. De tweede vispassage (locatie “Wijhe”) bestaat uit 30 bekkens.

In elke verticale opening (“vertical slot”) zijn drie stroomsnelheidmetingen uitgevoerd.
 - 10 cm vanaf de bodem
 - 10 cm vanaf het wateroppervlak en
 - Op 40% vanaf de bodem ten opzichte van de totale waterkolom.

Deze meting wordt als representatief beschouwd voor de gemiddelde stroomsnelheid door de opening. Voor de metingen is gebruik gemaakt van een electromagnetische stroomsnelheidsmeter (Portable Flowmeter: Flow-Mate™, Marsh-McBirney Inc., Model 2000). Daarnaast is in elke kamer het waterpeil ten opzichte van de bovenwaterstand in de boezem gemeten. Hiervoor is gebruik gemaakt van een laser waterpas (Sokkia, Eagl 2).

.

Meer publicaties

Pagina's