Onderzoek naar het visbastand in de watersportbaan en de Gentse binnenwateren, najaar 2011

Projectnummer: 
VA2011_17

In oktober 2011 is in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek uitgevoerd naar het visbestand in de Gentse binnenwateren middels een elektro- (aggregaat) en zegenvisserij, om zo de lacunes in de kennis over de vissoortensamenstelling en de totale visbiomassa op te heffen. Er zijn 18 vissoorten gevangen verdeeld over 37.814 vissen (1.921 kg). De geschatte visbiomassa in de Gentse binnenwateren (m.u.v. de watersportbaan) varieert van 60 tot 291 kg/ha, wat normaal is in vergelijking tot overige kanalen. De visbiomassa in de Watersportbaan wordt geschat op 1303 kg/ha, wat zeer hoog is in vergelijking tot overige kanalen. De geschatte visbiomassa in de verschillende Gentse binnenwateren bestaat voor 96- 100% uit eurytope vissoorten. Op 5 locaties zijn rheofiele vissoorten aangetroffen met een gewichtsaandeel variërend van < 0,0 - 0,4 %. Op 6 locaties zijn limnofiele soorten aangetroffen met een gewichtsaandeel variërend van < 0,0 - 0,2 %. Tenslotte zijn op twee locaties exoten aangetroffen met een gewichtsaandeel variërend van < 0,0 - 0,2%. Het viswatertype van de Gentse binnenwateren is niet eenduidig te typeren. Het type dat de situatie op de meeste locaties (m.u.v. kanaal Gent- Oostende en de Coupure) het meest benaderd is het blankvoorn-brasem viswatertype. Het kanaal Gent- Oostende en de Coupure hebben meer overeenkomsten met het brasemsnoekbaars viswatertype.

Klik hier om het hele rapport te bekijken.

.

Meer publicaties

Pagina's