Onderzoek naar schieraalmigratie bij de waterkrachtcentrale Alphen/Lith met behulp van akoestische merken

Projectnummer: 
VA2007_58

Met behulp van hydro-akoestische onderzoeksapparatuur is in de winter 2007/2008 bij de waterkrachtcentrale Alphen/Lith onderzoek gedaan naar de route die schieraal aflegd tijdens de stroomafwaartse migratie. Ten behoeve van het onderzoek zijn animaties gemaakt van migrerende schieralen in het inlaatkanaal van de centrale. 

Download het rapport

Toelichting
Tijdens de jaarlijkse migratiegolven van schieralen (augustus - december) vanuit polders, boezemwateren en meren via de grote rivieren naar zee en tenslotte naar de Sargassozee moeten deze vissen vele door de mens aangelegde kunstwerken passeren. Tijdens de passage van gemalen, waterkrachtcentrales (WKC’ s) en stuwen lopen ze grote risico’s op beschadiging of zelfs om te worden gedood.

Het is een grote uitdaging om goed functionerende visgeleidingssystemen aan te leggen waardoor vissen deze kunstwerken veilig kunnen passeren. Hydroakoestische technologie biedt dé oplossing om deze problematiek vanaf de kern aan te pakken: door het daadwerkelijke gedrag van de vissen bij deze levensgevaarlijke locaties vast te leggen!

Hydroakoestische technologie maakt gebruik van geluidsgolven, uitgezonden door akoestische zendertjes, die operatief bij vissen kunnen worden ingebracht. VisAdvies BV is het gelukt om m.b.v. deze hoog geavanceerde technologie het daadwerkelijke gedrag nabij de turbines van de waterkrachtcentrale Alphen/Lith aan de Maas van migrerende schieralen in een 3 dimensioneel beeld vast te leggen.

Aangenomen werd dat aal de turbines vanaf een bepaalde hoogte in de waterkolom naderden. Dit blijkt echter totaal niet uit de resultaten van het onderzoek: de alen gebruikten in deze situatie at random de gehele waterkolom in het inlaatgebied van de waterkrachtcentrale! Tevens liet het onderzoek zien dat de alen vanaf een bepaalde afstand van de turbines (ongeveer 17 meter) niet meer in staat bleken tegen de waterstroom in te zwemmen. Ze waren vanaf dat punt overgeleverd aan de stroming terplekke en gingen onherroepelijk door de turbines, met alle kwalijke gevolgen van dien. Door op de volgende links te klikken zijn twee 3D animaties te downloaden van het bovenaanzicht en het zijaanzicht van de route die één van de gemerkte alen heeft afgelegd. De 3D animaties geven verrassende inzichten in het gedrag van de vissen wanneer ze geconfronteerd worden met turbines.

.

Meer publicaties

Pagina's