Sensor Fish en geluid gemalen Delfland

Projectnummer: 
VA2009_42

Tijdens de stroomafwaartse migratie worden o.a. gemalen gepasseerd, waarbij veel slachtoffers wanneer de vissen in contact komen met de sneldraaiende schoepen. Zo kunnen vissen door leid- of rotorschoepen geraakt worden en direct sterven. Ook kan sterke onderdruk een kapotte zwemblaas veroorzaken waardoor vissen na verloop van tijd sterven. Vismortaliteit is niet alleen afhankelijk van het type pomp maar ook van de vissoort.

Om de condities waar vissen bij de passage van de gemalen Hoekpolder en Aalkeetbuitenpolder mee te maken krijgen verder in beeld te brengen heeft Witteveen+Bos VisAdvies verzocht om met behulp van de Sensor Fish en geluidsmetingen
de fysische omstandigheden bij de gemalen Hoekpolder en Aalkeetbuitenpolder in relatie tot vis te onderzoeken. Met dit onderzoek zal meer inzicht worden verkregen in de fysieke omstandigheden bij beide gemalen in relatie tot vis.

Klik hier om het gehele rapport te bekijken.
 

.

Meer publicaties

Pagina's