Verbinding paai- en opgroeigebied Uivermeertjes

Projectnummer: 
VA2005_33
Toepassing(en): 

Stichting de Uivermeertjes heeft een beheers- en inrichtingsplan op laten stellen voor de Uivermeertjes. Inventarisatie van de visstand en diverse milieuparameters maakt duidelijk dat de voortplanting- en opgroeimogelijkheden voor vis in de zandwinplas beperkt zijn (Kampen & van Duffelen, 2005). Dit uit zich in een zeer onregelmatige populatieopbouw waarin meerdere jaarklassen compleet ontbreken. Door middel van inrichtingsmaatregelen kan hier mogelijk een oplossing voor gevonden worden. Echter, de mogelijkheden voor oeverinrichting zijn beperkt. Daarom is het idee geopperd de plas in verbinding te stellen met het naastliggende peilgebied. De hier aanwezige schouwsloten kunnen goed functioneren als opgroeigebied voor jonge vis maar hebben juist beperkingen voor grote vis, vooral in de wintermaanden wanneer het waterpeil verlaagd wordt. Door het in verbinding stellen van de plas met de poldersloten kunnen beide systemen elkaar ondersteunen.Voortplantings- en opgroeimogelijkheden voor vis in de zandwinplas de Uivermeertjes zijn beperkt aanwezig. Dit uit zich in een zeer onregelmatige populatieopbouw waarin meerdere jaarklassen compleet ontbreken.

Door middel van inrichtingsmaatregelen kan hier mogelijk een oplossing voor gevonden worden. Echter, de mogelijkheden voor oeverinrichting zijn beperkt. Daarom is het idee geopperd de plas in verbinding te stellen met het naastliggende peilgebied.

De hier aanwezige schouwsloten kunnen goed functioneren als opgroeigebied voor jonge vis maar hebben juist beperkingen voor grote vis, vooral in de wintermaanden wanneer het waterpeil verlaagd wordt.Door het in verbinding stellen van de plas met de poldersloten kunnen beide systemen elkaar ondersteunen.

In opdracht van de Stichting de Uivermeertjes heeft VisAdvies dit idee verder uitgewerkt in een concreet voorstel. Het ontwerp bestaat uit een vispassage die de Uivermeertjes verbindt met het poldergebied. Naast de aanleg van een vispassage wordt voorgesteld om een nieuw in te richten gebied aan de noord-westzijde ook onderdeel te laten uitmaken van de oplossing. Het areaal paai- en opgroeigebied wordt daarmee vergroot.

 

.

Meer publicaties

Pagina's