Visschade & sterfte

Gemalen houden Nederland droog en waterkracht levert duurzame energie. Anderzijds kunnen de schoepen van een gemaalpomp of Kaplanturbine fysieke schade of zelf sterfte veroorzaken bij vissen. Pompfabrikanten en waterschappen leggen steeds meer de nadruk op de overleving van vis na het passeren van een gemaal of waterkrachtturbine.

Visoverlevingstest ("VisAdvies protocol")
Om de visvriendelijkheid van een pomp en turbine vast te stellen heeft VisAdvies een protocol ontwikkeld. In het protocol wordt een vooraf vastgesteld aantal vissen met een lengteklasseverdeling en vissoortensamenstelling door de pomp of turbines gevoerd. Hierdoor kan een gefundeerde uitspraak worden gedaan over de daadwerkelijke omvang van de visschade. 

Alternatief
Als alternatief voor de visoverlevingstest kan een Sensor Fish meetinstrument of nepvissen door de pomp of turbine worden gevoerd. Met de Sensor Fish kunnen fysische omstandigheden zoals drukverloop, versnellingen en turbulentie worden gemeten. De fysische omstandigheden worden getoetst aan uiterste omstandigheden. De kans dat vissen worden geraakt door een schoep of turbine " de z.g.n. slagkans" wordt bepaald door nepvissen door het object te voeren. 

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkers.