Projecten

Op deze pagina vindt u alle projecten en publicaties van Visadvies. U kunt zoeken binnen de lijst op jaartal, (deel van) de titel of (deel van de naam van de) opdrachtgever.

Installatie tijdelijk PIT station in Hunze
In opdracht van: Waterschap Hunze en Aa
Techniek(en): Pit telemetrie
In het beheersgebied van Hunza en Aa is in de beek de Hunze op een strategische locatie een tijdelijk PIT station geplaatst. Het station is op deze locatie geplaats om eerder gemerkte vissen te...
Merkactie spiegelkarpers
In opdracht van: Sportvisserij Nederland
Techniek(en): Pit telemetrie
Voor het tweede jaar op rij heeft Sportvisserij Nederland spiegelkarpers uitgezet in het Noord-Willemskanaal. Alle 240 karpers zijn voorzien van twee merkjes. Een oranje uitwendig merkje met een...
Installatie PIT stations Wedde en Renneborg
In opdracht van: Waterschap Hunze en Aa
Techniek(en): Pit telemetrie
In het kader van de Waddenfonds project “van Aa’s tot Zee” worden in de periode 2014 - 2017 diverse vismigratievoorzieningen aangelegd. Na de realisatie is het van groot belang om de werking van de...
Onderzoek passeerbaarheid onderleider
In opdracht van: Waterschap Vechstromen
Techniek(en): Pit telemetrie
Waterschap Vechtstromen heeft VisAdvies gevraagd om in 2015 onderzoek te doen naar de vispasseerbaarheid van de onderleider in de Boven Regge onder het Twentekanaal tus-sen Goor en Diepenheim. De...
Installatie PIT telemetriesysteem Oostpolder
In opdracht van: Waterschap Hunze en Aa
Techniek(en): Pit telemetrie
In het beheergebied van waterschap Hunze en Aa zijn de afgelopen jaren verschillende herinrichtingsprojecten in het Zuidlaardermeergebied uitgevoerd voor natuurherstel en waterberging. Aan de...
Monitoring vispassages in het Peizerdiep en Dwarsdiep met Pit telemetrie.
In opdracht van: Waterschap noorderzijlvest
Techniek(en): Inrichting & Beheer, Inventarisatie & Onderzoek, Pit telemetrie
In het voorjaar van 2012 heeft VisAdvies Bv. een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van een tweetal vispassages in het Dwarsdiep en Peizerdiep. PIT Telemetrie is ingezet voor de monitoring....
Pit telemetrie grote modderkruiper Gelderse vallei en Rijnstrangen.
In opdracht van: RAVON
Techniek(en): Inrichting & Beheer, Pit telemetrie
Om meer inzicht te krijgen in geschikte herstelmaatregelen voor de grote modderkruiper doet stichting RAVON onderzoek naar de ecologie voor de soort. Hiervoor heeft VisAdvies bij volwassen dieren uit...
Onderzoek naar vismigratie door een temporele nevengeul en habitatgebruik van vissen in de Itterbeek met PIT telemetrie
Techniek(en): FishCounter, Inventarisatie & Onderzoek, Pit telemetrie
In het verleden lag er bij veel watermolens een zone die bij hoog water onderliep waardoor waarschijnlijk vissen tussen beektrajecten konden migreren. Het creëren van dergelijke temporele...
Biotoopselectie meervallen op Westeinderplassen
In opdracht van: Sportvisserij Nederland
Techniek(en): Inventarisatie & Onderzoek, Monitoring & Evaluatie, Pit telemetrie
VisAdvies werkt mee aan het onderzoek naar de biotoopselectie van meervallen in de Westeinderplassen. In het onderzoek worden de meervallen voorzien van een VEMCO zender en een PIT tag. Met de VEMCO...
Habitatonderzoek zwartbekgrondel met PIT Telemetrie
In opdracht van: VisAdvies
Techniek(en): Pit telemetrie
In Nederland neemt de zwartbekgrondel in snel tempo toe en wordt in steeds meer Nederlandse wateren waargenomen. Een belangrijke vraag is nu wat de invloed van deze ‘exoot’ is op de locale visstand...
Implementatie van PIT tags in de buikholte van aal
In opdracht van: Sportvisserij Nederland
Techniek(en): Pit telemetrie, Dierproeven & Onderzoek
Onderzoek naar de invloed van PIT tags in de buikholte van aal in de winter van 2005/2006. Er werden in totaal 80 dieren voor de proef gebruikt, waarvan er 40 waren voorzien van een PIT tag en 40 die...