Nieuws

Migratie Schieraal in beeld bij Wetterskip Fryslân

15/11/2021 In het kader van project ‘Ruim baan voor vis’ wil Wetterskip Fryslân, in samenwerking met VisAdvies, het migratiegedrag van de schieraal in kaart brengen rondom gemaal de Heining middels een PIT-tag (Passive Integrated Transponders) onderzoek. Lees meer...

In kaart brengen van vismigratieroutes binnen Waterschap Noorderzijlvest

29/9/2021 In het kader van project “Vissen voor verbinding” wil onder andere Waterschap Noorderzijlvest en Sportvisserij Nederland, met behulp van VisAdvies, de efficiëntie van vispassages in kaart gaan brengen middels een PIT-tag (Passive Integrated Transponders) onderzoek. Lees meer...

Migratie schieraal in beeld

20/9/2021 Sinds 2018 monitort VisAdvies, in opdracht van Vattenfall en RWE, de zeewaartse migratie van de schieraal (Anguilla anguilla) in de maas bij verschillende waterkrachtcentrales. Lees meer...

Monitoring driedoornige stekelbaars in het achterland van gemaal de Heining

22/7/2021 De periode van februari tot en met mei staat elk jaar in het teken van de migratie van de driedoornige stekelbaars. Elk voorjaar migreren volwassen stekelbaarzen (van gemiddeld 6,5cm) van de Noordzee naar de binnenwateren van Nederland. Lees meer...

Migratiegedrag en functioneren vispassages in Ruiten Aa

2/9/2020 In 2020 staat bij waterschap Hunze & Aa's de Ruiten Aa op de agenda voor verbetering van de leefomgeving van vissen, herstel van de de zoet en zout verbinding en onderzoek naar vismigratie en functioneren van vispassages. Lees meer...

Beperking visschade maaiwerkzaamheden door stroboscoopverlichting

22/5/2020 Nederland is rijk aan verschillende typen watergangen. Om de afvoercapaciteit van deze watergangen te kunnen garanderen dient er regelmatig onderhoud te worden uitgevoerd, zoals het maaien van de watervegetatie. Lees meer...

Migratieonderzoek Driedoornige stekelbaars

15/4/2020 Langs de Waddenzeekust werkt VisAdvies mee aan migratieonderzoek naar de driedoornige stekelbaars. De soort komt weidverspreid voor in Nederlandse binnenwateren. Een deel van de populatie migreert naar zee om daar op te groeien, voordat ze weer het zoete water optrekken voor de voortplanting. Lees meer...

Habitatgebruik brasem in laagveenplas

17/3/2020 Binnen het onderzoeksproject CANAPE voert Hogeschool van Hall Larenstein onderzoek uit naar habitatgebruik van brasem in de laagveenplas de Leijen in Friesland. Lees meer...

Visoverlevingstest gemaalpomp Obdam

17/1/2019 De visvriendelijke gemaalpomp in het poldergemaal van Obdam is in december 2018 door VisAdvies onderzocht op de overleving van door de pomp gepasseerde vissen. Hiervoor zijn schieralen en blankvoorns vanaf de polderzijde onder verschillende toerentallen door de pomp gelaten. Lees meer...

Vismigratie bij nieuw gemaal Friesland

7/11/2018 De nieuwe zoet-zout verbinding bij één van Europa's grootste kweldergebieden (Noard-Fryslân Bûtendyks) wordt voorzien van een PIT telemetrie installatie. Lees meer...

Pagina's