Nieuws

Evaluatie vispassage afleidingskanaal Leie - Poekebeek.

5/4/2017 Tussen het afleidingskanaal van de Leie en de Poekebeek blokkeerde tot 2012 een stuw de vismigratie. Om deze barrière op te heffen heeft de Vlaamse Milieu Maatschappij, de betreffende waterbeheerder, een vispassage aangelegd. Lees meer...

Follow-up 2017 Kolbäcksån River (Sweden)

11/5/2016 In the Kolbäcksån River (Sweden) upstream fish migration was for more than a century blocked by a hydropowerstation (Västerkvarns Kraftstation). Lees meer...

Real-time insight in data and progress of the monitoringssystem.

8/3/2016 Daily insight into your fish migration data and the course of the monitoringssystem: The Automatic Fish Counters and PIT readers are connected to the Internet Lees meer...

Wireless Internet Module (WIM) for the PIT Telemetry systems

22/2/2016 The Wireless Internet Module (WIM) for the Oregon PIT Readers facilitates data transfer fro Lees meer...

Results fish migration river Björkeån (Zweden)

8/7/2015 Afgelopen decennia zijn veel rivieren en beken in Zweden gekanaliseerd voor de industrie. Het resultaat: barrières in de vismigratie richting de hoger gelegen paaiplaatsen. Waterbeheerders stoppen laatste jaren veel energie om de barrières op te heffen. Lees meer...

VisAdvies at Fish Passage 2015!

6/7/2015 On June 22-24, 2015, the 5th Fish Passage Conference was held for the first time in Europe, in the city of Groningen. Lees meer...

VisAdvies werkt mee aan uitzet van steuren

18/6/2015 Het Wereld Natuur Fonds (WNF), ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland hebben op 10 juni opnieuw tientallen jonge steuren uitgezet op de grens met Duitsland, in de Rijn bij Spijk. Lees meer...

Geautomatiseerde glasaaltellingen

18/5/2015 De Fish Counter wordt in de regel ingezet voor het tellen van vissen groter dan 10 cm. In het voorjaar van 2015 is de visteller met succes ingezet voor het tellen van kleine migrerende glasaal in een aalgoot bij gemaal Overtoom (Zaandam). Lees meer...

VisAdvies in Twentsche courant

16/3/2015 Het waterschap Vechtstromen heeft vele vispassages aangelegd om migratie in de Regge mogelijk te maken. Met PIT telemetrie heeft VisAdvies aan kunnen tonen dat vissen de langste duiker van Nederland (ca. 200 m) kunnen overbruggen. Lees meer...

VisAdvies onderzoekt overleving van schieraal bij stuw.

12/1/2015 In Nederland is in het verleden veel onderzoek uitgevoerd naar schade die vissen oplopen bij het passeren van waterkrachtcentrales. De waterkrachtcentrales liggen veelal gelegen bij een stuw en/of sluicomplex. Lees meer...

Pagina's